Predaj stavebných pozemkov v Spišskej Novej Vsi.
Header

Kontakt

Oddychová zóna Malé Pole a Predaj pozemkov:

Ing. Stanislav Derfényi

stanislav.derfenyi@gmail.com, 0905 324 465