Predaj stavebných pozemkov v Spišskej Novej Vsi.
Header

Kontakt

Oddychová zóna Malé Pole a Predaj pozemkov:

Mgr. Tomáš Cehlár

tomas.cehlar@gmail.com, 0902 205 847